biəsrar

f.ə. açıq-aydın, sirri olmayan, gizli olmayan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • əsrarəngiz — sif. <ər. əsrar və fars. . . . əngiz> Sirli, əsrarlı, sirr ilə dolu; anlaşılmaz. Bu qızın fitnəli və əsrarəngiz gözləri var idi. M. S. O.. Həyətə girdikdə əsrarəngiz və heyrətamiz sükut insanı vahiməyə salırdı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsrar — is. <ər. «sirr» söz. cəmi> Sirlər. Mən belə əsrarı qana bilmərəm; Qanmaz olub da dayana bilmərəm. M. Ə. S.. Səndə var, bəlli, bir yığın əsrar; Söylə, aç söylə, bivəfa, qəddar! H. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsrarəngizlik — is. Sirlilik, sirlə dolu olma, anlaşılmazlıq. Qəhrəman təbiətin bu əsrarəngizliyi içində düşünür. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əsrar — ə. 1) yarpaqlarından narkotik maddə alınan hind çətənəsi; 2) həmin bitkidən alınan narkotik maddə ə. «sirr» c. sirlər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əsrarəngiz — ə. və f. sirli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əşrar — ə. «şərir» c. şər adamlar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • katimül’əsrar — ə. sirləri qoruyub saxlayan, heç kəsə sirr verməyən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məxzənül’əsrar — ə. sirlər xəzinəsi (Nizami Gəncəvinin poemasının adından ümumiləşmişdir) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vaqifül’əsrar — ə. sirlərdən xəbərdar, gizli hadisələri və işləri bilən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Sinn Sisamouth — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.